en


Целодневна Детска Градина "Дъга"Целодневна детска градина Дъга разполага с просторна и слънчева база, основно ремонтирана през 2012 г. и отговаряща на съвременните изисквания за европейска детска градина . Градината е заобиколена от красив и добре подържан двор.

Колко деца има?

Има записани 25 деца които са разпределени в еднакви по възраст и етнически състав групи.

Защо трябва родителите да изберат тази детска градина за децата си?

В детската градина работят високо квалифицирани учители и училищен персонал с опит в работата си с деца. Целта на всички работещи в детската градина е да осигури един добър старт на децата, и да развие техните таланти и заложби. "Целим в работата ни да навлязат все повече технически и иновационни технологии", каза Директора.
Също така се предлага разнообразно балансирано хранене 4 пъти дневно и една от най ниските такси за детска градина в страната.

Колко хора се грижат за децата?

Има 2-ма учителя като целия персонал на детска градина Дъга се състой от четирима души, "които се справят идеално", добави Кмета.

Какво може да очакваме в бъдеще ?

"Има тенденция при увеличен брой на деца да се изгради втори етаж. Има поле за изява за бъдещето", каза Кмета на Стефаново.
Основно Училище "Пейо К. Яворов"
Станка Божидарова Иванова е учител от 1988 г. и настоящ директор от 3 месеца.

Колко деца посещават ОУ "Пейо К. Яворов" с.Стефаново ?

Училището има общо 122 деца. Не всички деца са от село Стефаново, освен 52 деца от Стефаново, има 2 от Бранище, 13 от Славеево, 25 от Пчелино и 30 от Добрич. "Привлекателен център сме дори и за деца от Добрич”, каза директорката.

Колко преподаватели работят в ОУ "Пейо К. Яворов" с.Стефаново ?

В училището работят общо 11 учителя. Четирима учители включително и директорката са с ПКС (Професионална Квалификационна Степен), втора, трета и четвърта ПКС има.

В момента училището работи по два проекта, единият е за целодневна организация на обучението, другият: квалификация на педагогическите кадри.

Какво следва?

Със съдействието и подкрепата на община Добрич училището е кандидатствало по проект Kрасива България за ремонт на физкултурния салон и покрива на училището.

История - Кой, какво, кога, къде и защо ?

Село Стефаново (Айорман) обл. Добрич води началото си от дълбока древност. Преди и след освобождението на България през 1878 г. в селото има само едно българско семейство- Балтаджиеви. По-късно се заселват Стефан Димов и брат му от Котленско, Руси Стоянов от Русия и Тодор Иванов от Ямболско.

Около 1882 г. е основана първата община с кмет Балтаджиев. Общината обхваща селата: Опанец, Богданово, Ведрина, Драганово, Стожер, Пчелино, Славеево, Одърци, Плачи дол, Бранище и Стефаново.

С постепенното увеличаване на броя на българските деца нараства нуждата от училище. Така през 1905 г. по инициатива на по-будните българи Матей Стефанов, Стоян Иванов, Стоян Русев и други е открито първото българско частно училище в с.Стефаново. Училището се помещава в селска къща.

Първата учителка е Златева от гр. Добрич. След окупацията на Южна Добруджа през 1913 г. българското училище е закрито и заменено с румънско. През 1921 - 1922 г. е построена училищна сграда.

След присъединяването на Южна Добруджа към България през 1940 г. отново се открива българското училище, използва се сградата, построена през 1921 - 1922 г. До 1944 г. училището е начално. През 1944 г. се открива пълна прогимназия. Първите учители са Тодор Т. Тошев, Димитричка Тодорова Тошева, Евгения Ат. Илиева, Анка Димитрова Нейчева, Михаил Ст. Гайдаров и други. Сградата на училището е вече тясна за всички ученици и се използват и други помещения на стари магазини, стаи от читалището също.

След 1944 г. има и турско училище, което се помещава в джамията.

Със закриването на училищата в с. Пчелино през 1967 г., с.Одърци през 1968 г. и с.Славеево през 1970 г. се явява необходимост от нова сграда, отговаряща на изискванията и способна да побере учениците от закритите училища.

На 18.09.1968 г. започва строеж на ново съвременно училище с 12 класни стаи. Отначало строежът се осъществява със със средствата на ТКЗС, а после със средства от самооблагането и от лимит, отпуснат от Окръжния народен съвет-Толбухин (Добрич).

На 15.09.1972 г. училището в с.Стефаново е завършено и тържествено открито. Има необходимите съвременни кабинети и учебни помагала. За храната на учениците също е помислено, в училището има стол. През 1972 г. за директор на училище "П. К. Яворов" е назначена Росица Данова Драголинова.

През 1977 г. започва строителството на физкултурен салон в училищния двор. Днес той е оборудван с необходимите спортни принадлежности за провеждането на часовете по физическа култура.


ЧиталищеНиколинка Николова Радушева e Читалищен секретар от 2 години. "Това е човека който допринася за културното развитие и поддържа традициите на селото", каза Кмета. Преди това длъжността е изпълнявана от Пламен Димитров понастоящем покойник, чиято заслуга е съхраняването на културата в читалището, организацията на много празници, както и създаването на група за автентичен фолклор състояща се от 16 жени - пенсионерки. Групата се е явявала на много конкурси и имат спечелени много награди.

В селото няма празник който да не се отпразнува заедно с Кметството, Детската градина и Училището. Всяка година се организират тържества като се пресъздават различни ритуали. Един от тях е ритуалът Лазарки с участието и на Детската градина. Хората са много доволни.

За съжаление няма много млади хора които имат желание да работят и да се обучават в селото. Има библиотека с 15 000 тома - който се използват предимно от ученици, възрастни и чужденци.

"Читалището има дарители на който благодарим и без чиято помощ нямаше да можем да се справим", каза г-жа Радушева.

История

Читалище "Никола Й. Вапцаров" е основано през 1941 г.